top of page
 

Vi har bred bakgrunn for kurs og foredrag. Vi har hatt flere prosjekter for Den kulturelle skolesekken fra å holde film- og forteller-kurs for ungdom til visning av våre egne filmer. Vi er opptatt av identitet og sosial-antropologiske relaterte emner. Vi har forsket i mytologi og kulturhistorie, særlig med feministisk tilsnitt. Andre områder vi har spisskompetanse på er samisk kultur og historie, kvinner og kunst, kvinner og fredsarbeid. Teater er også en av våre fellesnevnere;  Bjørn som tidligere teaterkritiker og Lundby som informasjonsmedarbeider ved Den Nationale Scene.  Vi snakker spansk og har begge kjennskap til Latin Amerika og Afrika.


 

MORA DI !

 

Kunstpolitisk seminar/ foredrag.

 

Om mor i dokumentarkunsten.

Tre filmskapere med mor i fokus.  

Men hvem vil se moren sin på film - egentlig?

 

Er det kunstneriske rom for smalt for fortellinger om mor?

Står hun i skyggen av far?

 

Mors hemmeligheter – er du klar for dem?

 

Vi kommer på bestilling!
 

bottom of page